6 วิธีการสร้าง Personal Branding ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ

  1. Present ตัวตน นำเสนอสิ่งที่เรารัก เรารู้ เราถนัด ในการนำเสนอตัวตนเข้าไปบนพื้นฐานของความเป็นตัวของตัวเอง เป็นแบบ version ของตนเองซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ทั้งนี้ต้องสามารถทำได้โดยอย่างต่อเนื่องและเข้าใจได้ว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทนนานประมาณ 6 – 12 เดือนเป็นอย่างน้อยในการสะสมการรับรู้ และการจดจำสู่กลุ่มเป้าหมาย
  2. การตั้งชื่อ การตั้งชื่อในการสร้าง Personal Branding ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่สุด การตั้งชื่อต้องบ่งบอกความเป็นตัวตนของตนเองว่าเป็นใคร ถนัดอะไร เพื่อง่ายต่อการค้นหา และรับรู้ได้ตั้งแต่เจอชื่อ
  3. เลือกใช้สื่อหรือช่องทาง สื่อ ณ ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Website Facebook Twitter TikTok Instagram LinkedIn Youtube เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดและอย่าลืมคำนึงถึงการเลือกใช้สื่อตามกลุ่มเป้าหมายอยู่ด้วยเพื่อให้เข้าถึงได้รวดเร็วที่สุด
  4. ให้ข้อมูล และแก้ปัญหา กลุ่มเป้าหมายย่อมต้องการได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ การนำเสนอข้อมูลที่ช่วยแก้ปัญหาเป็นการสร้างแบรนด์ที่ดีมาก เข้าถึง Pain point ของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้อยากติดตามข้อมูลของเจ้าของแบรนด์
  5. สร้าง Content เนื้อหาและข้อมูลที่นำเสนอจะต้องมีการทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เนื้อหาที่เสนอจะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวตนหรือแบรนด์ที่วางไว้ ไม่เปะปะ
  6. เพิ่มแรงผลัก การสร้าง Personal Branding นั้นค่อนช้างใช้เวลาในการทำ อย่างน้อยๆ ก็ 6 – 12 เดือน เพื่อสร้างฐานความมั่นใจ การรับรู้ และสัมผัสถึงภาพลักษณ์ที่นำเสนอ เครื่องมือในการส่งเสริมการนำเสนอจึงเป็นอีกทางลัดที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการสร้าง Personal Branding ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ การทำโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

สนใจทำการตลาด ติดต่อ ไตรมิติ กรุ๊ป 081-538-9466

ผู้เขียน เมเปิ้ล ไตรมิติ กรุ๊ป

Marketing Consultant