9 อาชีพ ที่ตลาดต้องการในปี 2021

  1. ผู้มีความรู้ E-Commerce
  2. ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและการขาย
  3. ผู้เชียวชาญด้าน Digital Marketing
  4. เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
  5. Digital Content Creators
  6. โค้ชเฉพาะทาง
  7. ผู้เชียวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  8. ผู้เชียวชาญด้านสุขภาพจิต
  9. นักออกแบบ Application