6 แนวคิดพื้นฐานก่อนออกแบบโลโก้

  1. โลโก้ควรมีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำได้ว่าโลโก้เป็นแบรนด์ของเรา ทั้งรูปแบบ สี และฟอนท์ตัวอักษรที่มีเพียงหนึ่งเดียว
  2. โลโก้ต้องการสื่อถึงอารมณ์แบบไหน เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจตัวตนของแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น น่าเชื่อถือ สนุกสนาน หรือ modern
  3. เลือกใช้ฟอนท์ที่ตรงกับบุคลิกของธุรกิจฟอนท์หรือตัวอักษรที่เลือกใช้ควรให้เข้ากับบุคลิกของธุรกิจ เช่น ต้องการความน่าเชื่อถือควรใช้ฟอนท์ที่มีตีน ถ้าต้องการสื่อถึงความทันสมัยควรใช้ฟอนท์แบบไม่มีตีน หรือมีความมั่นใจเป็น Creative ก็อาจออกแบบตัวอักษรขึ้นมาเอง
  4. โลโก้ถูกย่อเล็กๆ จะยังคงดูออกหรือไม่ ซึ่งโดยปกติกแล้ว องค์กรที่มี Brand Identity จะมีการกำหนดขนาดเล็กสุดที่สามารถนำโลโก้ไปใช้งานได้เพื่อควบคุมภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อการคำนึงถึงการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
  5. เลือกสีให้เข้ากับธุรกิจ สีก็เป็นอีกปัจจัยที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของโลโก้ เช่น สีน้ำเงินสื่อถึงเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ หรือสีส้มสีเขียวสื่อถึงอาหารการกิจ ซึ่งจะมีกลุ่มสีที่ตามบุคลิกให้เลือกใช้ตามจิตวิทยา
  6. อย่า Copy โลโก้คนอื่น ข้อนี้สำคัญมาก ซึ่งมักจะเกิดจากเห็นโลโก้คนอื่นแล้วชอบจึงนำมาใช้เลย โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าโลโก้ดังกล่าวเหมาะกับธุรกิจหรือไม่ นอกจากจะไม่ช่วยในเรื่องการสร้างแบรนด์แล้ว ยังเป็น "การละเมิดลิขสิทธิ์" อีกด้วย #อย่าหาทำ